Slovník pojmov

atribút
vlastnosť elementu značkovacieho jazyka, zapisuje sa do otváracieho tagu elementu, pozostáva z názvu atribútu a hodnoty atribútu v tvare názov-atribútu="hodnota-atribútu", napríklad: <table border="0">

CSS - Cascading Style Sheet
štýlovací jazyk popisujúci vzhľad dokumentov napísaných v značkovacích jazykoch (HTML, XHTML)

element
pozostáva z otváracieho tagu, vlastného obsahu elementu a uzatváracieho tagu. napríklad: <p>text</p>

HTML - Hyper Text Markup Language
značkovací jazyk popisujúci štrukturovaný text, vytvorený pre tvorbu webstránok

Javascript
skriptovací jazyk na strane klienta slúžiaci na tvorbu dynamických efektov na internetových stránkach

PHP - Hypertext Preprocessor
skriptovací jazyk na strane servera, slúžiaci na tvorbu dynamických internetových stránok

tag
otváracia/uzatváracia značka elementu značkovacieho jazyka (HTML, XHTML), napríklad: <p>, </p>

XHTML - Extensible Hyper Text Markup Language
značkovací jazyk popisujúci štrukturovaný text s prísnejšími syntaktickými pravidlami ako HTML